Bestimmungen für Cookie-Dateien

 

Datenschutzbestimmungen

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen regeln die Grundsätze für die Verarbeitung und den Schutz der von den Anwendern übermittelten personenbezogenen Daten, die der Erfüllung von auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen dienen, sowie der Daten, die mit Hilfe von Cookie-Dateien von der Viperprint Sp. z o.o. mit Sitz in Częstochowa an der ulica Rejtana 25/35, Steueridentifikationsnummer NIP 949-21-11-281, erhoben werden.

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, die wir u. a. während der Einrichtung Ihres Accounts erheben, nutzen wir ausschließlich zur Erfüllung des Kaufvertrags, zur Abwicklung von Zahlungen und Lieferungen sowie unserer Kontaktaufnahme mit Ihnen. Wir stellen diese Daten dritten Personen nicht zur Verfügung. Automatisch erhobene Daten dienen zur Steuerung der Funktionen unserer Internetseite, ihrer Entwicklung, der Personalisierung ihres Inhalts und der Analyse der Verhaltensweisen der Anwender. Die im Zuge der Korrespondenz übermittelten Daten nutzen wir einzig und allein dazu, um eine Antwort auf eine gestellte Frage zu erteilen. Möglich ist auch eine telefonische Kontaktaufnahme, um sich auf eine Bestellung beziehende Fragestellungen zu besprechen. Kaufmännische Informationen übersenden wir Ihnen auf elektronischem Weg nur dann, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen. Sie können eine solche Einwilligung jederzeit zurücknehmen. Während des Aufenthalts auf unserer Internetseite erheben wir Informationen über Ihren Besuch. Diese erlauben uns eine Personalisierung der Internetseite und der Angebote. Die von uns eingesetzten Cookie-Dateien können Sie jederzeit deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Optionen Ihres Browsers nutzen. Unseren Kunden gewährleisten wir eine umfassende Sicherheit während ihrer Einkäufe unter besonderer Berücksichtigung des Rechts auf Schutz der Privatsphäre. Zu diesem Zweck erheben wir das erforderliche Mindestmaß an Informationen. Um die Sicherheit Ihres Accounts vollkommen sicherzustellen, bitten wir darum, die Zugangsdaten, nämlich Login und Kennwort, dritten Personen nicht zu offenbaren und sich unmittelbar nach der Nutzung der Internetseite auszuloggen. Als unser Kunde haben Sie das Recht, Einsicht in Ihre Daten zu nehmen und diese zu berichtigen, Auskunft über den Inhalt der Sie betreffenden gespeicherten Daten zu verlangen sowie die Änderung, Sperrung oder Löschung der Daten, die Berichtigung von Fehlern, die Ergänzung, Aktualisierung oder Übertragung Ihrer Daten zu verlangen. Die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden streng geschützt. Zugriff auf diese haben ausschließlich qualifizierte und geschulte Mitarbeiter.

Mehr Informationen

Definicje

 1. Administrator – świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza  Viperprint Sp. z o.o.z siedzibą w Częstochowie, ul. Rejtana 25/35, 42-202,
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
 3. Cookies Administratora – dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 4. Cookies Zewnętrzne – dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
 5. Serwis internetowy – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.filharmoniadruku.pl
 6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego.
 2. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi on na to odrębną zgodę.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 10 lat tj. do końca ewentualnego okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@viperprint.pl

Cookies

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

 1. Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia

Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies

Cookies Administratora:

 1. Dostosowanie zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron.
 2. Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację  oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
 3. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
 4. Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
 5. Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie internetowym  oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu internetowego.
 7. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 8. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego.
 9. Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości.

Cookies Zewnętrzne:

 1. Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.
 2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
 3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com, plus.google.com, twitter.com, instagram.com

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Viperprint sp. z o.o.
ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa
NIP: 949-21-11-281, REGON: 241139903

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8:00 - 16:00 Uhr
Sa - So geschlossen

Kontonummer
ING Bank Śląski S.A. Niederlassung Częstochowa
22 1050 1142 1000 0090 3029 0374

Für Auslandsüberweisungen:
ING Bank Śląski S.A.
97 1050 1142 1000 0090 3029 0382
SWIFT-Code Polen: INGBPLPW

INTERNATIONAL

     

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

.

filharmonia druku znak wodny

 

Sämtliche Inhalte auf der Website www.filharmoniadruku.pl sind Eigentum von
Viperprint sp. z o.o

Das Kopieren und Verwenden von Texten, Grafiken
und Fotos von der Website www.filharmoniadruku.pl ist strengstens untersagt.

 

innowacyjna gospodarka filharmoniadruku
youtube filharmoniadruku
gazele biznesu

PolandEnglish